Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Czym jest świadectwo energetyczne?

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności. Budynek, aby nadawał się do zamieszkania, musi bowiem spełniać liczne, określone prawem, wymogi. Między innymi, każdy dom wybudowany lub modernizowany po 2009 r. musi posiadać tak zwane świadectwo energetyczne. Czym jest ten dokument i jak go uzyskać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane skrótowo świadectwem energetycznym, jest dokumentem, w którym opisuje się dany budynek pod kątem całkowitego zapotrzebowania na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W jaki sposób sporządza się świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, uregulowanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Może być to metoda oparta na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części (metoda obliczeniowa) lub metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa). Wybór metody zależy od konkretnego przypadku – typu i przeznaczenia danego budynku. Sporządzając świadectwo energetyczne uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku, a także parametry techniczne źródła ciepła, zasilającego budynek.

Ważność świadectwa

Sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, gdy w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka budynku lub jego części. W takiej sytuacji świadectwo traci ważność przed upływem dziesięcioletniego terminu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *