Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Czy każdy stanie się właścicielem nieruchomości?

Już za miesiąc – 1 stycznia 2019 r. – wejdzie w życie nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy tej regulacji użytkownicy wieczyści staną się właścicielami nieruchomości… ale czy na pewno wszyscy?

Zakres nowej ustawy

Jak sama nazwa wskazuje, nowy akt obejmie wyłącznie użytkowników wieczystych gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jakie to grunty? Takie, które zostały zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Oczywiście niewykluczone, aby na danej nieruchomości znajdowały się również budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Kiedy możemy powiedzieć, że budynek ma charakter mieszkalny?

Budynek ma charakter mieszkalny wtedy, gdy zaspokaja on podstawowe potrzeby mieszkaniowe właściciela i osób mu bliskich. Może to więc być nawet domek letniskowy, jeżeli będzie spełniał wyżej wspomnianą funkcję. O tym, czy dany budynek jest budynkiem mieszkaniowym, czy nie, przesądzi ostatecznie organ administracji publicznej.

Jak przekształca się użytkowanie wieczyste?

Jeżeli przesądzimy, że dany budynek ma charakter mieszkalny, będzie to oznaczało, że od 1 stycznia jego użytkownik wieczysty stanie się właścicielem. Dla dopełnienia formalności oraz właściwego uiszczenia opłaty przekształceniowej, konieczne jest jednak wydanie stosownego zaświadczenia przez właściwy organ administracji publicznej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *