Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Jaki jest termin ważności operatu szacunkowego?

Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że raz sporządzona wycena nieruchomości może im posłużyć przez wiele lat, przy różnych okazjach. Nic bardziej mylnego. Operat szacunkowy ma ściśle określoną trwałość, która została opisana w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak długo można zatem z niego korzystać?

Termin ważności

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, takich jak cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości, a także dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Wyjątek od reguły

W tym zakresie istnieje jednak pewien wyjątek. Operat szacunkowy będzie mógł zostać wykorzystany po upływie okresu 12 miesięcy, jeżeli zostanie dokonane potwierdzenie jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie potwierdzenie aktualności następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie, a także dołączenie specjalnej analizy, potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany wskazanych wyżej czynników. Potwierdzenie aktualności operatu przedłuża jego “żywotność” o kolejne 12 miesięcy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *