Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Jak wyznacza się charakterystykę energetyczną budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który określa zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz obsługi klimatyzacji i oświetlenia. W określonych przypadkach przepisy prawa nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek uzyskania tego dokumentu.

Jak przeprowadza się charakterystykę energetyczną budynku?

Zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku zostały sformułowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Akt ten określa sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej, wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię oraz rocznego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje energii. Istnieją dwie zasadnicze metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku – metoda obliczeniowa i zużyciowa. Pierwsza z nich oparta jest na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części. Druga natomiast bazuje na faktycznie zużytej ilości energii.

Na czym polega metoda zużyciowa?

Metodę zużyciową zastosujemy wtedy, gdy:

  na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej budynek zasilany jest z sieci ciepłowniczej lub gazowej;
  zużycie ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza, gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza albo ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza;
  istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;
  we wskazanym wyżej okresie nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną;
  nie są one wyposażone w system chłodzenia;
  gaz ziemny jest używany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem;
  jest możliwe określenie powierzchni budynków o regulowanej temperaturze powietrza.

Na czym polega metoda obliczeniowa?

Z kolei metoda obliczeniowa teoretycznie stanowi tę dokładniejszą, dlatego osoby, sporządzające charakterystykę energetyczną budynku stosują ją znacznie chętniej. W jej przypadku bierze się pod uwagę standardowe parametry konstrukcji i użytkowania budynku. Bazuje się zatem na rzeczywistych danych. Ta metoda jest bardziej miarodajna z uwagi na to, iż uwzględnia indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego.

Nasze usługi

Od 2009 roku nasze Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca 24 wykonało już kilkaset świadectw energetycznych. Obsługujemy zarówno mieszkania, budynki jednorodzinne, jak i obiekty użyteczności publicznej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *