Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF

W ramach świadczonych usług dokonujemy kompleksowej i rzetelnej wyceny przedsiębiorstw. W tym celu używamy różnorodnych podejść i metod. Jedną z nich jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Metoda DCF – podstawowe informacje

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flows) należy do grupy metod dochodowych. Stanowi ona jedną z najczęściej wykorzystywanych metod wyceny w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Bada się w niej zarówno przepływy pieniężne przynależne właścicielom przedsiębiorstwa (FCDE – Free Cash Flows to Equity), jak i przepływy przynależne wszystkim stronom finansującym, czyli właścicielom i wierzycielom (FCFF – Free Cash Flows to Firm).

Czy metoda DCF jest dokładna?

W ramach metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość przedsiębiorstwa szacuje się na podstawie osiąganych przez nią wolnych przepływów pieniężnych. Bierze się pod uwagę te, które generuje w danej chwili oraz te, które jest w stanie potencjalnie generować w przyszłości. Oczywiście, w tej kalkulacji uwzględnia się istniejące ryzyko. Wielu klientów zadaje nam pytanie, czy ta metoda może być dokładna, skoro przyjmuje się pewne abstrakcyjne wartości, które wystąpią w przyszłości. Rzecz jasna nie jesteśmy w stanie w stu procentach precyzyjnie stwierdzić, ile będą wynosiły przepływy przedsiębiorstwa w przyszłości. Poprzez gruntowną, dokładną analizę strategiczną, możemy jednak stworzyć wystarczający obraz wartości przedsiębiorstwa.

Kiedy nie należy stosować metody DCF?

Istnieją jednak pewne okoliczności, które w zasadzie uniemożliwiają stosowanie metody DCF. Dokonana wycena mogłaby stać się niedokładna na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo finansowe znajduje się w trudnej sytuacji finansowej albo gdy zyski firmy uzależnione są od aktualnej koniuktury na rynku.

Usługi wyceny przedsiębiorstwa

Dokonując wyceny przedsiębiorstwa, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Specyfika danej firmy wyznacza nam bowiem zakres możliwych do podjęcia działań, a także wskazuje na katalog podejść i metod, które w tym konkretnym przypadku można zastosować.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *