Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Operat ważny nawet bez pieczęci rzeczoznawcy

Szykują się kolejne zmiany w rozporządzeniu z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło, że intensywnie pracuje nad modyfikacjami.

Operaty szacunkowe bez pieczęci

Ciekawą zmianą, zaproponowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest rezygnacja ze stosowania pieczęci przez rzeczoznawców majątkowych w sporządzanych przez nich operatach szacunkowych. Na mocy nowych przepisów rzeczoznawcy zyskają w tym zakresie wybór. Możliwe będzie pozostanie przy starej formule, czyli tradycyjnej pieczęci. Drugą opcją będzie natomiast naniesienie na dokument w formie nadruku imienia, nazwiska, numeru uprawnień zawodowych i złożenie oryginalnego podpis.

Pieczątki znikną z życia publicznego

Rezygnacja z pieczątek w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego nie jest odosobnionym przypadkiem. Wszystko za sprawą, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwały w sprawie przyjęcia Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Na mocy tego aktu ministrowie otrzymali nakaz, aby podjąć działania, zmierzające do zmiany pozostających w ich właściwościach aktów prawnych.

Zmiany były konieczne

Wreszcie, po latach urzędniczych przepychanek, stwierdzono, że obowiązek stosowania pieczęci/pieczątek jako obligatoryjnej formy identyfikacji obywatela lub przedsiębiorcy stanowi nadmierny formalizm. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że wartość uwiarygadniająca dokumentu, opatrzonego taką pieczęcią lub pieczątką jest co najmniej wątpliwa. W aktualnym stanie prawnym każdy może bowiem swobodnie uzyskać pieczątkę o dowolnej treści. Poza tym uznano, że identyfikacja w tej formie może stanowić przeszkodę w skutecznej elektronizacji życia prawno-publicznego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *