Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Firma Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych podejmuje się nie tylko standardowych, klasycznych wycen, związanych z rynkiem nieruchomości. Niejednokrotnie nasze opinie, dotyczą dużo bardziej złożonej problematyki. Jednym z filarów naszej działalności jest na przykład wycena przedsiębiorstw. Jak to robimy?

Dlaczego wycenia się przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim, należałoby odpowiedzieć na pytanie – dlaczego właściwie dokonuje się wyceny przedsiębiorstw? Cele są różne. Wszystko zależy od strategii działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Najczęściej chodzi o sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa innemu podmiotowi. Zdarzają się jednak także sytuacje, w których wycena jest konieczna ze względu na połączenia firm, ich fuzje, przekształcenia i inne możliwe roszady, dokonywane w obrębie przedsiębiorstw. Nasze usługi przydają się też w kontekście prowadzenia postępowania upadłościowego, toczących się postępowań podatkowych, ustalenia zdolności kredytowej firmy, a także sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

A czym właściwie jest przedsiębiorstwo?

Dokonując wyceny przedsiębiorstwa lub jego określonej części, należy zatem mieć przede wszystkim na uwadze to, czym w zasadzie jest przedsiębiorstwo. Jego ustawowa definicja znalazła się w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W regulacji tej zawarto artykuł 551, w którym wskazano, iż jako przedsiębiorstwo należy rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, które zostały przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z czego składa się przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo posiada ściśle określone elementy. W ramach tego katalogu można wyróżnić: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa, firma), własność ruchomości bądź nieruchomości, w tym wszelkich urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, a także inne prawa rzeczowe do ruchomości lub nieruchomości, wszelkie prawa, które wynikają z zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawo do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych, wszelkiego rodzaju wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty, związane z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej.

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Mając na względzie złożoność każdego przedsiębiorstwa, do jego wyceny używamy trzech, zasadniczych metod, przewidzianych w standardach wyceny. Oczywiście ich wybór zależy od konkretnej sytuacji, a zatem celu wyceny oraz składników majątku przedsiębiorstwa. Używana przez nas metoda majątkowa, związana jest z zebraniem informacji na temat posiadanego przedsiębiorstwa i jego szczegółowej wyceny. Bierzemy zatem każdy, najdrobniejszy element majątku i szczegółowo go wyceniamy. Drugą możliwością jest metoda dochodowa, która opiera się na oszacowaniu oczekiwanych w przyszłości nadwyżek finansowych lub zysków. Z kolei trzecia metoda to metoda porównawcza. Bazuje ona na porównaniu przedsiębiorstw o podobnej specyfice, działających na tym samym rynku i w tej samej branży. Dla dokonania dokładnej wyceny, konieczne jest znalezienie katalogu danych do porównań, co w niektórych przypadkach nie jest możliwe. Dodatkowo, w obrębie każdej metody funkcjonuje kilka podejść.

Rzeczoznawca 24 – Twoi specjaliści od wyceny

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyceny przedsiębiorstwa w celu dokonania optymalizacji podatkowej, oszacowania opłacalności inwestycji, spraw sądowych, dokonania restrukturyzacji przedsiębiorstwa, nasi specjaliści są do Twoich usług. Wykonujemy rzetelną, kompleksową wycenę zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jego części. Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *