Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Ewidencja gruntów i budynków – co warto o niej wiedzieć?

Ewidencja gruntów i budynków to jeden z najważniejszych rejestrów, którym w swojej pracy posługuje się rzeczoznawca majątkowy. Może on okazać się przydatny również tym osobom, które zamierzają kupić lub sprzedać daną nieruchomość albo wybudować dom na swojej działce. Co warto wiedzieć o ewidencji gruntów i budynków?

Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB), nazywana inaczej katastrem nieruchomości, jest jednym z rejestrów referencyjnych, zawierających informacje o nieruchomościach. To po prostu pewnego rodzaju baza danych, w której można znaleźć szczegółowe dane, dotyczące nieruchomości. Nie tylko zresztą budynków, ale również lokali i gruntów. Dodatkowo w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) uwzględnione zostały informacje o właścicielach nieruchomości, a także osobach fizycznych i prawnych, które posiadają określone tytuły do władania tymi nieruchomościami.

Jakie szczegółowe dane zawiera ewidencja gruntów i budynków?

W ramach szczegółowych informacji, dotyczących nieruchomości, w ewidencji gruntów i budynków można znaleźć wszystko, co dotyczy poszczególnych gruntów, a zatem ich położenie, granice, powierzchnię, rodzaje użytków gruntowych, a także ich klasę bonitacyjną, oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. Poza tym kataster nieruchomości zawiera dane o budynkach – ich położeniu, przeznaczeniu, funkcji użytkowej, a także ogólne dane techniczne. No i oczywiście w ewidencji gruntów i budynków pojawią się również dane konkretnych lokali – w tym ich położenie, funkcja użytkowa oraz powierzchnia użytkowa. Z kolei w ramach informacji o właścicielach i innych podmiotach, posiadających tytuły do władania tymi nieruchomościami, kataster nieruchomości zbiera ich dane osobowe oraz adresy pobytu lub stałej siedziby. Dodatkowo EGiB jest rejestrem, który zawiera informację o wpisaniu danej nieruchomości do rejestru zabytków, objęciem jej formą ochrony przyrody i tak dalej.

Kto korzysta z danych, zawartych w ewidencji gruntów i budynków?

Z danych z ewidencji gruntów i budynków korzystają najczęściej podmioty, realizujące zadania w zakresie planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w poszczególnych księgach wieczystych, statystyki publicznej, a także gospodarki nieruchomościami. W ramach tego katalogu należałoby wymienić przede wszystkim rzeczoznawców majątkowych, sądy rejonowe, sądy administracyjne, Główny Urząd Statystyczny, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, marszałków województw, wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, a także firmy budowlane oraz geomarketingowe.

EGiB a Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Obecnie w fazie tworzenia jest Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). To projekt, który ma charakter administracyjno-publiczny. Jego celem jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Obywatele mają zyskać stały, nieprzerwany dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji o nieruchomościach, gromadzonych w poszczególnych rejestrach. Ten dostęp będzie natomiast realizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na przykład dane z ewidencji gruntów i budynków będą możliwe do uzyskania za pośrednictwem systemu Geoportal.

Dane pozyskiwane w tradycyjny sposób

Na razie nie wiadomo, kiedy Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach pozwoli na uzyskanie pełnej informacji na temat nieruchomości. Póki co trwają intensywne prace w tym zakresie. Tymczasem pozyskanie niezbędnych danych możliwe jest we właściwym starostwie (właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości). Należy złożyć stosowny wniosek. Starosta wydaje wypisy, wyrysy, kopie dokumentów, a także pliki komputerowe w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *