Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Sporządzanie operatu szacunkowego – ile trwa wycena?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak złożonym i skomplikowanym procesem jest wycena nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi muszą wziąć pod uwagę wiele różnych czynników oraz dokonać wielu czynności na drodze wyceny. No ale ile właściwie to trwa? Jak długo sporządza się operat szacunkowy?

Wycena ma kilka etapów

Rzeczoznawca majątkowy, w ramach procesu wyceny, musi zrealizować kilka obowiązkowych etapów. W pierwszym kroku powinien przeprowadzić wizję lokalną, a zatem dokładnie obejrzeć wycenianą nieruchomość. Poza tym konieczne jest przeanalizowanie dokumentów – zarówno tych, otrzymanych od strony, jak i tych, które rzeczoznawca sam może pozyskać. Kluczowa jest przede wszystkim księga wieczysta nieruchomości oraz ewidencja gruntów i budynków. W dostępnym materiale rzeczoznawca majątkowy musi znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: jakie cechy nieruchomości wpływają na jej wartość, jaki charakter ma posadowiona na nieruchomości zabudowa, czy nieruchomość generuje przychód i tak dalej. Kolejnym, ważnym etapem jest zbadanie rynku. Dla skutecznej analizy rzeczoznawca majątkowy musi zgromadzić informacje na temat popytu, podaży, stawek czynszu oraz stopy zwrotu inwestycji. Zasadniczym etapem wyceny jest natomiast dokonanie obliczeń. W tym celu rzeczoznawca majątkowy wybiera metodologię i podejście wyceny. Niekiedy określone warunki narzucają wybór konkretnej metody i podejścia.

Ile trwają poszczególne etapy?

Próbując zatem odpowiedzieć na pytanie – ile trwa wycena – należy uwzględnić czas trwania wszystkich jej etapów. Tak naprawdę jest to w dużej mierze uzależnione od specyfiki danej nieruchomości. Wizja lokalna pustej, niewielkiej działki zajmie nie więcej niż 5 minut. Z kolei wizja dwupiętrowego, dużego domu wraz z budynkami gospodarczymi oraz hektarami gruntu, może potrwać nawet kilka godzin. Podobnie analiza rynku i finalna wycena będzie dłuższa lub krótsza w zależności od tego, jak wiele elementów rzeczoznawca musi wziąć pod uwagę. Szacuje się, że cały ten proces przy niewielu komplikacjach zajmuje mniej więcej 10 dni. Bardzo złożone wyceny mogą jednak zająć i kilka miesięcy. Oczywiście dodatkowo rzeczoznawca majątkowy musi uwzględniać czas na ewentualne odniesienie się do uwag klientów lub stron oraz możliwe dokonanie aktualizacji operatu.

Rzeczoznawca24 – profesjonalna wycena nieruchomości

Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca24 zajmuje się profesjonalnymi wycenami nieruchomości od 2008 r. Wieloletnia praktyka pozwala nam dokładnie oszacować czas, jakiego potrzebujemy na wycenę określonej nieruchomości. Właśnie dlatego już na etapie podpisywania umowy z klientem, jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy operat szacunkowy będzie gotowy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *