Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Chcesz kupić działkę – zapoznaj się ze planem zagospodarowania i studium uwarunkowań.

Kupno działki wymaga dokładnego sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie gruntu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, czy działka jest na pewno przeznaczona pod budowę domu lub można ją będzie przekwalifikować na budowlaną. Również warto poznać plany związane z otoczeniem Twojego przyszłego domu. Żeby uniknąć rozczarowania i przykrych niespodzianek dobrze jest zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku dla danego obszaru, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest rodzajem aktu prawnego. Przyjmowany jest w formie uchwały, która składa się z części tekstowej(uchwała) i rysunkowej (załącznik). Zawiera określenie przeznaczenia konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Do planu możemy sięgnąć, żeby dowiedzieć się jakie jest przeznaczenie gruntu. Z planu możemy wyczytać również informacje o możliwym sposobie kształtowania zabudowy gruntu i jego zagospodarowania. MPZP podpowie też jakie pokrycie będzie mógł mieć dach Twojego domu lub czy tuż za Twoim ogrodzeniem nie pobiegnie główna droga.

Jeśli w miejscowości, gdzie planujesz postawić dom lub otworzyć działalność gospodarczą nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to warto przyjrzeć się studium uwarunkowań.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, w którym określona jest polityka gminy i lokalne zasady gospodarowania terenem. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i co za tym idzie na jego podstawie nie mogą być wydawane decyzje administracyjne.

Studium jest opisem polityki przestrzennej prowadzonej na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnie sporządzanym dla terenu całej gminy. Studium biorąc pod uwagę stan istniejący w gminie na różnych płaszczyznach środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej wyznacza na kierunki zagospodarowania terenu. Istotne tutaj jest także bezpieczeństwo mieszkańców, więc pod uwagę brane są też różnego rodzaju zagrożenia, choćby osunięcia geologiczne czy tereny górnicze. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *