Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Operat szacunkowy nieruchomości

Wydawany przez nas operat szacunkowy nieruchomości to autorska, pisemna opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, która stanowi dokument urzędowy. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące podstaw prawnych, metodologii, zakresu wyceny, celu, uwarunkowań czynności, a także opis stanu nieruchomości, analiza i charakterystyka rynku oraz przedstawiony proces obliczeń i wynik końcowy. Istotną częścią tego rodzaju dokumentu jest podpis oraz pieczęć rzeczoznawcy majątkowego, wraz z aktualną datą. W przypadku obecności kilku rzeczoznawców, każdy z nich zobowiązany jest do umieszczenia swojego podpisu i pieczęci, wraz z datą. Operat szacunkowy nieruchomości jest ważny w okresie 12 miesięcy od jego sporządzenia. Jednakże jeżeli zmieniły się jakiekolwiek aspekty terenowe bądź stan obiektu, ta data może ulec zmianie.

 

W jakim celu sporządza się operat szacunkowy?

Co powinien zawierać?

Prawidłowo sporządzony dokument, zgodny z obecnymi wymogami formalnymi sprawi, że zostanie on przyjęty przez każdy bank. W pełni zdając sobie z tego sprawę, uwzględniamy w nim wszystkie wymagane komponenty, dbając o przejrzystość każdego zapisku. Dzięki temu obliczenia zostaną z łatwością zrozumiane zarówno przez kredytobiorcę, jak i bank. Podczas sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości nie wykorzystujemy dokumentów starszych niż trzy miesiące. 

Operat szacunkowy wykonujemy w naszym biurze w Krakowie i zawsze zwracamy uwagę na to, aby zawierał on:

 1. Stronę tytułową
 2. Wyciąg z operatu szacunkowego
 3. Określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny
 4. Określenie celu wyceny
 5. Określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych sporządzenia dokumentu oraz źródeł danych o nieruchomości
 6. Określenie dat ważnych dla określenia wartości nieruchomości
 7. Opis stanu przedmiotu wyceny
 8. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości
 9. Analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, opisujące rynek właściwy ze względu na rodzaj, obszar i okres objęte analizą
 10. Przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny oraz wskazanie rodzaju określanej wartości
 11. Określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń i niezbędnych obliczeń
 12. Wynik końcowy wraz z uzasadnieniem
 13. Klauzule
 14. Podpis autora (autorów) z użyciem pieczęci zawodowej
 15. Ustalenia dodatkowe i załączniki, których zamieszczenie jest uzasadnione

Co powinien zawierać?

Prawidłowo sporządzony dokument, zgodny z obecnymi wymogami formalnymi sprawi, że zostanie on przyjęty przez każdy bank. W pełni zdając sobie z tego sprawę, uwzględniamy w nim wszystkie wymagane komponenty, dbając o przejrzystość każdego zapisku. Dzięki temu obliczenia zostaną z łatwością zrozumiane zarówno przez kredytobiorcę, jak i bank. Podczas sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości nie wykorzystujemy dokumentów starszych niż trzy miesiące.

Operat szacunkowy wykonujemy w naszym biurze w Krakowie i zawsze zwracamy uwagę na to, aby zawierał on:

 1. stronę tytułową
 2. wyciąg z operatu szacunkowego
 3. określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny
 4. określenie celu wyceny
 5. określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych sporządzenia dokumentu oraz źródeł danych o nieruchomości
 6. określenie dat ważnych dla określenia wartości nieruchomości
 7. opis stanu przedmiotu wyceny
 8. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości
 9. analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, opisujące rynek właściwy ze względu na rodzaj, obszar i okres objęte analizą
 10. przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny oraz wskazanie rodzaju określanej wartości
 11. określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń i niezbędnych obliczeń
 12. wynik końcowy wraz z uzasadnieniem
 13. klauzule
 14. podpis autora (autorów) z użyciem pieczęci zawodowej
 15. ustalenia dodatkowe i załączniki, których zamieszczenie jest uzasadnione

Operat szacunkowy jest ważny 1 rok od dnia sporządzenia.

Jedną z czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego jest aktualizacji wyceny. Aktualizacja wyceny wykonywana jest przez tego samego rzeczoznawcę sporządzonego, mające na celu odpowiednio: potwierdzenie, w wyniku analizy, że wartość nieruchomości określona w tym operacie jest aktualna, określenie nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji, lub odpowiednio na inną datę.