Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Audyt i świadectwa energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa (certyfikaty) energetyczne są dokumentami określającymi wielkość zapotrzebowania na energię konieczną do zaspokojenia potrzeb towarzyszących użytkowaniu nieruchomości. Sporządzając świadectwo energetyczne oblicza się ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji i wentylacji, a także, w przypadku budynków użyteczności publicznej, również oświetlenia. Podejmujemy się sporządzania świadectw energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku. Od 2009 roku nasze Biuro wykonało już ponad 300 świadectw energetycznych, w mieszkaniach, budynkach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, który zawiera analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wskazując na optymalne rozwiązanie, mając na uwadze koszty realizacji oraz oszczędności energii. Audyt ma na celu zmniejszenie kosztów: ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji. Nasze Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca 24, podejmuje się sporządzania audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz.U. 2008 nr 33 poz. 195 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie weryfikacji audytu energetycznego Dz.U. 2008 nr 33 poz. 196

Nasze usługi świadczymy kompleksowo. W ramach sporządzania świadectw energetycznych, obliczamy charakterystykę energetyczną budynku opierając się o dokumentację techniczną oraz inwentaryzację techniczno-budowlaną. Ponadto, możemy wykonać także badanie termowizyjne danego budynku. Bliższe informacje znajdą Państwo w zakładce termowizja lub kontaktując się z naszym Biurem Wycen Majątkowych Rzeczoznawca 24 – Kraków, ul. Górnickiego 63.