Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Termowizja

Termowizja obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość.

Badanie termowizyjne polega na zobrazowaniu rozkładu temperatur na po­wierzchni badanego obiektu przy użyciu specjalistycznego sprzętu – kamery ter­mowizyjnej. Pomiar temperatury w tej metodzie odbywa się w sposób nienisz­czący, nieinwazyjny i bezstykowy. Termowizja umożliwia pomiar rozkładu tempe­ratury na dużych powierzchniach i ze znacznej odległości, praktycznie w czasie rzeczywistym.

W budownictwie badanie termowizyjne najczęściej stosowane jest do:

Wykonując badania termowizyjne korzystamy z kamer termowizyjnych firmy FLIR, pioniera w tej dziedzinie i najbardziej renomowanej firmy na świecie.

Kontroli termograficznej podlegają wszystkie elementy ścian i elewacji, od piwnic i pasów przyziemia po dachy i kominy. Kontrola pozwala wykryć mostki termiczne w ścianach osłonowych, poddać ocenie jakość stanu izolacyjności ścian, drzwi i okien oraz ocenić generalną jakość energochłonności budynku.

Kontrolę najlepiej przeprowadzać w warunkach kiedy różnica temperatur między temperaturą wewnątrz domu i temperaturą zewnętrzną nie jest mniejsza niż ok. 8-10°C.

Badanie termowizyjne kończy szczegółowy raport zawierający m.in. zdjęcia w podczerwieni (termogramy), pokazujące rozkład temperatur na powierzchni badanego , a także zdjęcia w paśmie widzialnym (zdjęcia „zwykłe”), opis metodyki badania i zastanych warunków środowiskowych oraz komentarze do stwier­dzonych wad.