Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Praca

Oferujemy możliwość odbycia stażu osobom, które chcą zdobyć doświad­czenie oraz doskonalić umiejętności praktyczne w zawodzie rzeczoznawcy mająt­kowego. Osoby odbywające staż uczestniczą w praktycznych czynnościach zwią­zanych z wyceną nieruchomości oraz w przygotowywaniu operatów szacunkowych.

Oferujemy współpracę rzeczoznawcom majątkowym.

Wymagania:

  • Znajomość tematyki wyceny nieruchomości
  • Bardzo dobra znajomość środowiska Ms Windows oraz pakietu Office
  • Wysoka kultura osobista

Najlepsi mają szansę otrzymać ofertę stałej pracy.

Osoby zain­teresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@rzeczoznawca24.com​