Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Wycena przedsiębiorstw

Chcąc określić wartość spółki należy przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa. Nasza firma podejmuje się tego rodzaju zadań oceniając wartość spółek w Krakowie i okolicach. Podejmujemy się również realizacji takich przedsięwzięć dla Klientów z innych regionów kraju. Stosujemy przy tym różnego rodzaju metody, zawsze dopasowując je do zastałej sytuacji. Przy naszych szacunkach uwzględniamy także szereg innych czynników, które mogą wpływać na podniesienie lub obniżenie wartości spółki.
Wycena przedsiębiorstwa przez nas przeprowadzana dotyczy nie tylko materialnego majątku spółki. Wskazuje się także szereg innych składników, cele firmy, a także wartości niematerialne i prawne. Oszacowanie wartości spółki jest rozwiązaniem pomocnym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jak też umożliwia podjęcie działań w ramach innych celów biznesowych.

Wyceny przedsiębiorstw wykonywane są przy wykorzystaniu:

 • Metod majątkowych, które są najstarsze i często stosowane. Przyjmują one majątek przedsiębiorstwa jako podstawę do określenia wartości
 • Metod DCF, nazywanych inaczej metodami dochodowymi, przez wielu uznawane są za metody najlepiej odzwierciedlające wartość rzeczywistą danego przedsiębiorstwa. Metoda ta opiera się na porównaniu wartości spółki z prognozowanymi dochodami
 • Metod mnożnikowych (porównawczych), uznawanych za najprostsze i najszybsze do wykonania. Polegają one na określeniu wartości przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi wycenionymi już firmami
 • Metod opcyjnych, które stosowane są głównie do wyceny aktywów, np. opcji kupna, opcji sprzedaży oraz aktywów
 • Metod dochodowych, które uznawane są za najbardziej uniwersalne. Przy ich pomocy określana zostaje wartość firmy w powiązaniu z jej dochodami (także przepływami, zyskami oraz dywidendą)

Cele wyceny przedsiębiorstw:

 • Kupno/sprzedaż (fuzje, przejęcia, wyjścia/ wstąpienie wspólnika)
 • Restrukturyzacja lub przekształcenie formy prowadzonej działalności
 • Wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Likwidacja
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Oszacowanie opłacalności inwestycji
 • Sprawy sądowe

Nasze biuro Rzeczoznawca24 wykonuje profesjonalne wyceny przedsiębiorstw. Celem tych szacunków jest nie tylko poznanie wartości fundamentalnej spółki, ale również poznanie czynników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które na nią wpływają. Mamy na uwadze sytuację na rynku nieruchomości, aktualną ocenę gospodarczą oraz trendy w branży inwestora. Podchodzimy do powierzonego nam zadania skrupulatnie, ponieważ zależy nam na obiektywnej ocenie wartości przedsiębiorstwa. Mamy świadomość, że rzetelność naszych działań przekłada się na Państwa postępowanie. Nasze usługi oferujemy na terenie miasta Kraków oraz w całym województwie Małopolskim.