Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Wycena nieruchomości

building, residential, architecture

Zapewniamy profesjonalną i terminową realizację zleceń, dzięki czemu współpracujemy już z wieloma, zadowolonymi Klientami. Wycena nieruchomości jest procesem, który określa wartość budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Po dokonanej wycenie otrzymają Państwo od nas operat szacunkowy nieruchomości, który jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny i stanowi dokument urzędowy. Nasze biuro świadczy swoje usługi w Krakowie oraz na terenie całego województwa Małopolskiego.

Wartość nieruchomości określa się:

 • w celu zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • by ustalić cenę transakcyjną kupna-sprzedaży
 • w celach skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych
 • w sprawach sądowych i komorniczych
 • w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • w przypadku darowizn i spadków
 • w celu ustalenia wartości służebności przesyłu
 • w przypadku podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • by uzyskać rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku ubezpieczeń majątkowych
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • w celu ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
 • w celu ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • dla indywidualnych celów inwestora
 • i wielu innych.

Wymienione wyżej sytuacje nie wyczerpują w pełni możliwych przypadków wykonywania przez nas wycen. Nasze Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca 24 podejmie się również innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów, jak również z przepisów prawa. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Wycena działek

Podejmując się wyceny nieruchomości oszacowujemy wartość działek mając na uwadze realne ceny za 1 m kw. Jednocześnie mamy na uwadze bieżącą sytuację gospodarczą państwa oraz aktualne warunki rynkowe. Wykonujemy usługę w Krakowie oraz okolicach, ale jesteśmy też otwarci na realizację zleceń w innych regionach kraju.

Wycena domów

Wartość budynku mieszkalnego – domu wielo- lub jednorodzinnego – ustala się przy sprzedaży obiektu, ale wycena nieruchomości tego rodzaju może być przeprowadzona dla celów podatkowo-skarbowych, sądowych i komorniczych, czy też dowolnych innych celów inwestora. Realizujemy prace na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.

Wycena lokali mieszkalnych

Wspieramy naszych Klientów w uzyskiwaniu wiarygodnego szacunku wartości lokali mieszkalnych. Taka wycena nieruchomości pomaga w przypadku ubezpieczeń majątkowych, darowizn, spadków, a nawet dla ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży. Wartość ustalamy w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz panujące warunki gospodarcze.

Wycena lokali użytkowych

Pomagamy określić wartość lokali użytkowych. Stosujemy metody odpowiednie w danej sytuacji. Wykonana rzetelnie wycena nieruchomości pozwala ustalić faktyczną wartość, co pomaga w rozstrzyganiu sporów oraz dojściu do porozumienia np. w spawie dzierżawy bądź wykupu. Obsługujemy rynek krakowski, ale odpowiemy też na zlecenia z innych regionów kraju.

Wycena budynków biurowych

Rzeczywista cena budynków biurowych jest uwarunkowana licznymi czynnikami. Pracujemy w oparciu o rozmaite metody, także bazujące na porównaniach. Naszym celem jest zagwarantowanie wiarygodnej wyceny nieruchomości, która może stanowić istotne wsparcie przy ustalaniu budżetu inwestycyjnego, ubezpieczeń majątkowych, itp.

Wycena budynków handlowych

Oszacowanie wartości budynków handlowych daje możliwość uzyskania wiarygodnej informacji na temat faktycznych kosztów związanych z ich zakupem, sprzedażą, dzierżawą, itp. Wycena nieruchomości biznesowych przeprowadzana jest przy rozpoznaniu aktualnej sytuacji rynkowej, a także innych czynników jak lokalizacja, rok budowy, standard wykończenia i inne.

Wycena budynków magazynowych

Wiemy jak istotne znaczenie dla rozwoju biznesu może mieć wycena budynku magazynowego, pozwalającego rozwinąć zaplecze firmy. Rzetelnie przeprowadzana gwarantuje inwestorowi opłatę zgodnie z ceną rynkową – bez przepłacania. Możemy przeprowadzić taką wycenę nieruchomości zlokalizowanych na terenie Krakowa i okolic, jak też w innych częściach kraju.

Wycena budynków przemysłowych

Proponujemy pomoc w określeniu wartości budynków przemysłowych, co może być istotne dla podjęcia działań inwestycyjnych. Wycena nieruchomości tego rodzaju może mieć strategiczne znaczenie w przygotowywaniu planów i budżetów na kolejne kwartały, a nawet lata. Kwotę ustalamy na podstawie aktualnej sytuacji – również gospodarczej.

Wycena kamienic

Często kamienice zlokalizowane są w prestiżowych punktach miast, z drugiej strony wiele z nich wymaga gruntownych i kosztownych remontów. Stosowana przez nas wycena nieruchomości uwzględnia te i wiele innych czynników. Pomagamy inwestorom prywatnym oraz firmom poszukującym wiarygodnego partnera w rozwijaniu swojego biznesu.

Wycena hoteli

Wiemy jakim czynnikom podlega wycena nieruchomości turystycznych. Właśnie dlatego ocena wartości hoteli przez nas przeprowadzana jest wiarygodna. Stosujemy przy tym różnego rodzaju metody, mając na uwadze jak najlepsze dopasowanie do zaistniałej sytuacji. Nasza pomoc może się przydać przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji.