Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Wycena maszyn i urządzeń.

Podstawowym celem wyceny maszyn, urządzeń, środków technicznych czy linii produkcyjnych jest oszacowanie ich wartości rynkowej. Wartość rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji. …

Wycena maszyn i urządzeń. Read More »

Dział spadku.

Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy wchodzą łącznie w posiadanie całości masy spadkowej. Bardzo często spadek dziedziczony jest przez kilka osób. Każdy ze spadkobierców nabywa określony udział, tym samym stając się współwłaścicielem całego majątku spadkodawcy. Spadek w momencie dziedziczenie nie jest bowiem podzielony na poszczególne składniki majątku. Aby spadkobiercy zostali wyłącznymi właścicielami poszczególnych rzeczy wchodzących w …

Dział spadku. Read More »

Rzeczoznawca wkracza do akcji.

Aby najkorzystniej kupić lub sprzedać nieruchomość często sięgamy po pomoc rzeczoznawcy majątkowego. Profesjonalna wycena zdecydowanie ograniczy możliwość przepłacenia lub zbyt taniego zbycia nieruchomości. Sporządzenie udokumentowanej wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę nie zawsze jednak wynika z naszej woli. Zdarza się, że stanowi ona wymóg, regulowany przepisami. Przykładem wymaganej wyceny rzeczoznawcy jest wycena przy każdym kredytowanym zakupie nieruchomości. …

Rzeczoznawca wkracza do akcji. Read More »

Słów kilka o służebności drogi koniecznej.

Instytucja służebności drogi koniecznej powstała by pomóc właścicielom nieruchomości, które nie mają dostępu do drogi publicznej czy do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich lub dostęp ten jest nieodpowiedni. Jest prawem, zgodnie z którym właściciel takiej nieruchomości może żądać za wynagrodzeniem ustanowienia drogi, która będzie łącznikiem pomiędzy jego nieruchomością a drogą publiczną. Zagadnienia dotyczące drogi …

Słów kilka o służebności drogi koniecznej. Read More »

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego.

Kredyty hipoteczne udzielane przez banki na zakup nieruchomości (mieszkania, działki, domu, realizację inwestycji, budowę domu) należą do najniżej oprocentowanych i najpopularniejszych kredytów dostępnych na rynku. Mimo, że ich kwoty są wysokie, banki chętnie udzielają tego typu kredytów, gdyż są dobrze zabezpieczone przed ewentualnym brakiem spłaty przez kredytobiorcę. Najlepszym zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka ustanowiona na …

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego. Read More »

Chcesz kupić działkę – zapoznaj się ze planem zagospodarowania i studium uwarunkowań.

Kupno działki wymaga dokładnego sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie gruntu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, czy działka jest na pewno przeznaczona pod budowę domu lub można ją będzie przekwalifikować na budowlaną. Również warto poznać plany związane z otoczeniem Twojego przyszłego domu. Żeby uniknąć rozczarowania i przykrych niespodzianek dobrze jest zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, …

Chcesz kupić działkę – zapoznaj się ze planem zagospodarowania i studium uwarunkowań. Read More »

Pre-pack- ratunek dla przedsiębiorstwa, oddłużenie dla dłużnika.

Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack (ang. pre-packaged insolvency) została wprowadzona do ustawy Prawo upadłościowe z dniem 1 stycznia 2016r. Od wielu lat stosowana jest między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Instytucja znajduje podstawę prawną w art. 56a-h Prawa Upadłościowego. Procedura polega na tym, że dłużnik poszukuje inwestora, z którym ustala warunki sprzedaży swego …

Pre-pack- ratunek dla przedsiębiorstwa, oddłużenie dla dłużnika. Read More »

ETAPY OGŁASZANIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ (CZ.1).

Instytucja upadłości konsumenckiej przeznaczona jest dla osób zadłużonych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba przejść przez kilka etapów, które mogą doprowadzić do upragnionego oddłużenia. Złożenie wniosku otwiera pierwszy z etapów postępowania w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niezależnie od tego …

ETAPY OGŁASZANIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ (CZ.1). Read More »

Rzeczoznawca majątkowy – a kto to taki?

Nierzadko zdarza się, że potrzebujemy dokonać wyceny posiadanej nieruchomości lub prawa rzeczowego (użytkowania wieczystego, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Rynek nieruchomości jest dość specyficzny i dlatego bez odpowiednich umiejętności i wiedzy, bardzo łatwo można się zgubić w gąszczu przepisów, zmieniających się tendencji i wahających się cen. Do pomocy w takich sytuacjach został powołany …

Rzeczoznawca majątkowy – a kto to taki? Read More »

Dostęp działki do drogi publicznej.

Każda działka budowlana powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Wynika to z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak dostępu do drogi publicznej może nieść za sobą negatywne konsekwencje, a w skrajnych przypadkach przekreślić planowaną inwestycję. Warto więc zwrócić …

Dostęp działki do drogi publicznej. Read More »