Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Przymierzając się do budowy wymarzonego domu, będziemy musieli stawić czoła licznym formalnościom. Jedną z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W jaki sposób się za to zabrać? Jakie dokumenty należy skompletować? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. W praktyce zatem, jeżeli planujemy postawić na należącej do nas działce dom, murowany garaż lub inną budowlę, należy pierwotnie uzyskać stosowne pozwolenie.

Jak sporządzić wniosek?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia stosownego wniosku. Wzór tego dokumentu został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. Należy w nim wskazać w szczególności: dane inwestora (właściciela nieruchomości), rodzaj planowanej inwestycji (na przykład budowa, rozbudowa, odbudowa, rozbiórka, wykonanie innych robót budowlanych), dane inwestycji (adres, numer działki). Do wniosku należy również dołączyć stosowne załączniki, między innymi decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek składa się we właściwym (ze względu na miejsce położenia nieruchomości) starostwie.

Jak skompletować wymagane dokumenty?

Prawo budowlane wskazuje, jakie dokumenty należy skompletować, w odniesieniu do konkretnego typu nieruchomości. Z pewnością przyda się decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O te dokumenty możemy wystąpić do urzędu gminy. Dodatkowo konieczne będzie wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500. Tego dokonuje geodeta. Istotnym elementem jest również projekt architektoniczno-budowlany (w 4 egzemplarzach). To dość rozbudowany dokument, który zawiera: część opisową, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, charakterystykę energetyczną oraz zgody na zmiany. Może go sporządzić wyłącznie osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlano-projektowe. Na drodze do wymarzonego domu konieczna będzie również adaptacja projektu do konkretnej działki oraz uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *