Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

PCC a opinia rzeczoznawcy majątkowego

Ustalenie wartości podatku od czynności cywilnoprawnych jest ściśle związane z działalnością rzeczoznawcy majątkowego. Dlaczego warto w tym przedmiocie zasięgnąć jego opinii?

Co podlega PCC?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowy, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy działu spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, a także umowy spółki. Określone czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi wtedy, gdy ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na tym terenie, a także rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jeżeli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność ta została dokonana na terytorium RP.

Jaka jest rola rzeczoznawcy majątkowego w kontekście PCC?

Zagadnienie podatku od czynności cywilnoprawnych jest istotne w kontekście zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ chociażby w odniesieniu do umowy sprzedaży nieruchomości, podstawę opodatkowania stanowi jej wartość rynkowa. W tym przypadku należy zatem dokonać szczegółowej wyceny mając na względzie przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. Oczywiście nie ma w tym zakresie obowiązku sporządzania specjalnego operatu szacunkowego. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że organy administracji skarbowej kwestionują rynkowość dokonanej transakcji.

PCC a spór z fiskusem

W sytuacji, w której fiskus uzna, że wartość nieruchomości z umowy nie odpowiada wartości rynkowej, wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia. Podatnik otrzyma co najmniej 14 dni na ustosunkowanie się do tej kwestii. W swoim piśmie organ skarbowy prawdopodobnie wskaże również, jaka jego zdaniem jest rynkowa wartość sprzedawanej nieruchomości. Jeżeli podatnik nie zgodzi się z tą oceną, konieczne będzie przeprowadzenie dalszego postępowania. W takiej sytuacji fiskus zleci przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Podatnik ma również prawo samodzielnego zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego profesjonalnemu rzeczoznawcy. Co istotne, jeżeli wartość wskazana w opiniach będzie różniła się o więcej niż 33 procent od wartości wskazanej przez podatnika, koszt sporządzenia opinii poniesie sam podatnik.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego?

Dokonując sprzedaży nieruchomości warto zatem zasięgnąć opinii profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów z organami administracji skarbowej, a także ponoszenia dodatkowych kosztów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *