Rzeczoznawca 24 Biuro Wycen Majątkowych

Współpraca rzeczoznawców majątkowych z biegłymi rewidentami

W kontekście wyceny praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń rzeczoznawca majątkowy niejednokrotnie współpracuje razem z biegłym rewidentem. Dzieje się tak z uwagi na to, że tego typu wycena jest ściśle związana ze sporządzaniem sprawozdania finansowego. Jak przebiega ta współpraca? Jakie są jej zasady?

Kim jest biegły rewident?

Na początku należałoby wyjaśnić kim jest biegły rewident i jakie są jego zadania. Biegły rewident to zawód z pogranicza księgowości, ekonomii i prawa. Najczęściej kojarzymy go ze sporządzaniem i badaniem prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych, ale pełni również inne role. Zajmuje się szeroko rozumianą księgowością, doradztwem prawno-podatkowym oraz audytami prawno-podatkowymi. W pewnym sensie pełni funkcję kontrolną.

Powszechne Krajowe Standardy Wyceny

W Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym, dotyczącym wyceny praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych stwierdzono, że rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wycenę składników aktywów we współpracy z kierownictwem jednostki oraz biegłym rewidentem, a także ewentualnie innymi specjalistami, jeżeli wymaga tego specyfika danej sprawy. Współpraca tych podmiotów zasadza się na wspólnym określeniu celu zamawianej wyceny, uwarunkowań jej przeprowadzenia oraz dat istotnych dla procesu, zapoznaniem się z polityką rachunkowości jednostki oraz aktualną sytuacją ekonomiczną jednostki i przyjętą przez nią strategią, a także zapoznaniem biegłego rewidenta z procesem wyceny, przyjętymi założeniami i wynikiem. W pewnym sensie biegły rewident pełni zatem rolę doradczą w tym “tandemie”.

Weryfikacja zebranych dowodów

Biegły rewident nie tyle kontroluje samą wycenę, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, ale weryfikuje czy w tym procesie zebrano dostateczną liczbę dowodów i przeprowadzono solidną analizę stanu faktycznego. Nadto sprawdza, czy proces wyceny jest spójny i przejrzysty, a także zgodny z przyjętymi założeniami.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *